شما می‌توانید جهت بررسی و امکان سنجی ارائه سرویس اینترنت بی‌سیم، لوکیش نقطه یا مناطق مد نظر را جهت دریافت سرویس اینترنت بی‌سیم به شماره 0935582000  با فرمت زیر ارسال فرمائید.

ماژول تصویر
1.  ارسال مختصات نقطه مورد نظر( لوکیشن) با استفاده از واتساپ یا نرم افزارهای مشابه
2.  اعلام ارتفاع ساختمان، یا سازه موجود در محل مانند منبع آب، سوله و یا هر ارتفاع قابل استفاده جهت نصب تجهیزات
3.  ادرس پستی دقیق جهت مراجعه کارشناسان
4.  اعلام نام و تلفن تماس فرد رابط در محل
5.  اعلام و تعیین قرار و زمان مراجعه با بخش فنی شرکت

فایل خود را به شماره 0935582000 ارسال کنید.