درباره اریبا

با بهترین شرکت ما

آشنا شوید

بهرمندی از زیرساخت های فن آوری اطلاعات (IT) بزرگراه توسعه سازمان ها، صنایع و همه تجارتهایی است که امروز با محوریت نیروی انسانی و یا مکانیزم های دیجیتال در زمان ما حضور دارند و فعالیت حجم عظیم نیروی انسانی در سازمان ها و صنایع بدون زیر ساخت های ارتباطی و و اتوماسیون ها و مکانیزمهای وابسته به IT امری محال بنظر می‌رسد.

ما بر این باوریم؛ اگر چه مشتری تنها سرمایه شرکت ها و سازمان ها محسوب می‌گردد و بدون مشتری هر چرخی از حرکت باز خواهد ماند. اما معتقدیم که تنها یک جریان مهندسی منظم، پایدار و مطمئن که دستان پرتوان، نیروی ایمان، شادمانی و امید پرسنل شما آن را خلق می‌کند؛ تا سرویس های تجاری و گردش اقتصادی را در سازمان شما و جامعه فراهم کند.

ماژول تصویر
ماژول تصویر

راه حل های طراحی موثر

فعالیت این مجموعه بر روی طیف متنوع از تجهیزات زیر ساخت شبکه های رایانه ای، اجرا واستقرار سرویس های پایه شبکه، تجهیزات دور برد و پهن باند بی سیم و راهکارهای یکپارچه ارتباط سازمانی؛ این مجموعه را قادر ساخته که پیشنهادت اجرایی و متناسب با نیاز مشتری؛ با در نظر گرفتن جنبه های اصولی و اقتصادی پروژه را با قدرت و انعطاف فراهم نماید.

ماژول تصویر

آخرین فن آوری ها

Ariba با بهرمندی از نظرات کارشناسی متخصصان و برگزیدگان صنعت IT و تیمهای فنی خویش؛ مطابق با استانداردهای اصولی طراحی شبکه های و بهرگیری از فن آوری های ارتباطی و مخابراتی در حوزه زیر ساخت شبکه آماده مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجرا شبکه های صنعتی، سازمانی و تجاری در جهت توسعه کسب و کار شما می‎‌باشد.

ماژول تصویر

راه حل ها و ایده ها خلاقانه

در این میان طراحی زیر ساخت های کارامد، تامین تجهیزات بروز و متناسب و پشتیبانی فنی منظم و یک ارتباط نزدیک و دوستانه توام با همدلیو حفظ ایمان برای یک هدف مشترک، نیازهای همیشگی این سیستم ها خواهد بود.

 

در حال انتظار برای
پیشنهادات شما

ما را دنبال کنید.