اریبا در فارسی

اریب کلمه ای فارسی  است و در فرهنگ مرحوم دهخدا بعنای خرد و تجربه از آن یاد شده است و اریبا جمع مکسر لغت اریب و به معنی صاحب خرد و تجربه می‌‌باشد.

شروع به کار اریبا

سرویس های ارتباطی اریبا در سال 1385 با شروع  خدمات IT  در مشهد شروع به کار کرد ، اریبا با تمرکز به حوزه خدمات زیر ساخت در حوزه و اجرای پروژه های زیر ساخت و کابل کشی ساخت یافته فعالیت خود را با مجموعه مختلف تجاری و صنعتی ادامه داد ، اریبا در سال 1390 پروژ های زیرساخت در حوزه ارتباطات رادیویی با برند نام آشنا نترونیکس را در مشهد و با همکاری شرکت ایزی تهران آغاز نمود.

در طول یک ده گذشته فعالیت های این شرکت بر طبف متنوعی از خدمات زیر ساختی در پروژه های متعدد در سطح استان خرسان رضوی و همکاری در برخی از پروژ ها و سرویس ها در سطح کشور ادامه پیدا نمود که چکیده ای از این موارد به شرح ذیل می‌باشد.

حوزه های مورد فعالیت اریبا

زیر ساخت شبکه

کابل کشی ساخت یافته

اجرا و همکاری در بیش از 250 کیلومتر کابل کشی ساخت یافته مسی و فیبر نوری  در پروژه های  صنعتی ، آموزشی  و تجاری در سطح استان خراسان رضوی

نظارت تصویری

اجرا و هکاری در نصب و راه اندازی بیش از 5000 دوربین ثابت نظارت تصویری در سطح استان

ارتباطات رادویی و بی سیم

اولین شرکت مشاوره و مجری لینک های  پر ظرفیت مایکرو ویو در باند های پر ظرفیت در سطح ادارات و صنایع استان خراسان رضوی، نصب و راه اندازی بیش از 25GB ظرفیت رادویی فعال در سطح استان خراسان رضوی، نصب و راه اندازی دکل های خود ایست مخابراتی و بیش از 1000 متر دکل های مهاری درسطح استان

 تامین تجهیزات زیر ساخت

تامین تجیهزات سوچینگ و شبکه بیش از 150 مشترک سازمانی ، صنعتی و تجاری در سطح استان و کشور

خدمات مهندسی شبکه

خدمات یکپارچه 

نصب و راه اندازی سرویس های یکپارچه ارتباطی در سطح صنایع و مراکز اداری با ارئه سرویس در سطح کشور

مهندسی شبکه و سرویس ها

راه اندازی سرو یس های پایه شبکه در سازمانهای اداری ، صنایع و مراکز تجاری استان و کشور

نگهداری شبکه     

سابقه نگهداری بیش از 500 کاربر مستقیم و بیش از 5000 دانشجو در بیش از 20 سازمان و اداره دولتی و دانشگاه

سابقه نگهداری بیش از 700 لینک فعال رادیویی و بی سیم در سطح استان

طراحی دیتا سنتر و مرکز داده

سابقه اجرا و همکاری در راه اندازی مراکز داده کوچک و متوسط در سطح صنایع ، ادارت و مراکز تجاری استان

مشتریان اریبا

لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری
لوگوی مشتری