شما می‌توانید جهت دریافت خدمات پشتیبانی سرویس های اینترنت بی سیم و یا دریافت سایر خدمات و ارتباط با اریبا بین ساعت 8 تا 22 با شماره تلفن 05131816 داخلی 400  تماس داشته باشید.

ماژول تصویر