الزاما  شبکه داشتن یک طرح و پلان اجرایی برای ایجاد و توسعه یک شبکه داده دارای اهمیت ویژه ای است گزینه های بسیاری در طراحی و بهره برداری از زیر ساخت شبکه در اینده نزدیک فرا روی شما خواهد بود چنانچه از ابتدا درک مناسبی از افق کار نداشته باشید .

طراحی مناسب و استاندارد شبکه قابل اعتماد، قابل توسعه و متناسب با نیاز های شما را فراهم خواهد نمود و در واقع اتلاف هزینه های مالی و زمانی در برنخواهد داشت و در سویی عدم دقت در طراحی یک شبکه مشکلات پیچیده برای بهره برداری ، مدیریت  وتوسعه آن فراهم می نماید. بررسی درخواست ها و پیش بینی نیازها در بخش های مختلف به طراح شبکه کمک می کند تا با بهینه سازی سخت افزار ها و زیر ساخت های لازم شرایط ایمن و قابل اعتمادی را جهت پیاده سازی سرویس ها و نرم افزار شبکه فراهم نماید . زمانی که طراحی شبکه مورد بحث قرار می گیرد دسته بندی شبکه براساس تعداد سرویس گیرندگان ، حجم ترافیک داده ، نوع داده های سیال و موضوعات امنیتی و محرمانگی ، و اولویت ها و راهکارهای جایگزین در طراحی شبکه ایتم های تعیین کننده را در طراحی بعهده خواهد داشت ، به طور مثال بستر مورد نیاز برای یک شبکه کوچک با تعداد محدودی دستگاه نسبت به یک شبکه بزرگ با تعداد قابل توجهی دستگاه بسیار متفاوت تر می باشد که در آن متغیرهای زیادی در زمان طراحی شبکه باید در نظر گرفته شود. شبکه را براساس تعداد دستگاه های سرویس گیرنده به سه دسته زیر تقسیم می کنند:

• Small Network: شبکه هایی با حداکثر ۲۰۰ سرویس گیرنده
• Medium-Size Network: شبکه هایی با ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ سرویس گیرنده در این دسته قرار می گیرند.
• Large Network: شبکه هایی با بیش از ۱۰۰۰ سرویس گیرنده

اصول معماری مرکز داده

معماری مرکز داده شامل سه لایه ماژولار اصلی با وابستگی‌های متقابل سلسه مراتبی است. این لایه ها عبارتند از: فونداسیون مرکز داده، خدمات مرکز داده و خدمات کاربر. شکل زیر، خدمات لایه بندی شده معماری مرکز داده را نشان می دهد. در شکل زیر هرم سرویس های مرکز داده نشان داده شده است.

فونداسیون مرکز داده

همانند فونداسیون یک ساختمان، بلوک اصلی ساختمان یک مرکز داده لایه فونداسیون آن است که همه خدمات دیگر بر اساس آن تعریف شده و بر آن تکیه می کنند. فرقی نمی کند که یک شبکه محلی اترنت اتاق سرور یا یک مرکز داده رسمی داشته باشیم. در هر حالت فونداسیون باید انعطاف پذیر و مقیاس پذیر باشد تا بتواند خدمات مرکز داده ای با قابلیت اطمینان پشتیبانی کند.

فونداسیون مرکز داده، محاسباتی را برای پشتیبانی از برنامه های کاربردی فراهم می کند که اطلاعات و حمل و نقل یکپارچه بین سرورها، ذخیره سازی و کاربران نهایی را پردازش می کند. این کاربران به برنامه های کاربردی دسترسی دارند. برای برنامه های کاربردی و کاربران، فونداسین شبکه زمانی که به درستی اجرا شود، عملکردی شفاف خواهد داشت. زیرساخت هوشمند اترنت و سوئیچ های ذخیره سازی مرتبط با سرورها و آرایه های ذخیره سازی بازیگران مهم این سناریو به حساب می‌آیند.

طراحی و اجرای Center Data مطابق با استانداردهای 942 TIA, 606 TIA رعایت استانداردهای معمول و متداول ، متناسب با استانداردهای طراحی مراکز داده شامل :

طرح کلی بنا
وضعیت استحکام بنا
دسترسی های محلی
تناسب فضا با تجهیزات و نیازمندی ها
امکان گسترش فضا
امکان نصب تجهیزات

طراحی و چیدمات داخلی تجهیزات

طرح فضای کاری
جانمایی تجهیزات
طرح زیرساخت تجهیزات
تجهیزات پسیو
طرح کابل کشی و ارتباطات
طرح سینی و نردبان گذاری
گسترش و توسعه سیستم
مدیریت و نگهداری سیستمطرح فضای کاری
جانمایی تجهیزات
طرح زیرساخت تجهیزات
تجهیزات پسیو
طرح کابل کشی و ارتباطات
 طرح سینی و نردبان گذاری
گسترش و توسعه سیستم
مدیریت و نگهداری سیستم

سیستم تامین و توزیع برق (Redandant Power)

شبکه توزیع
میزان مصارف تجهیزات
نیازمندی های پایداری و قابلیت اطمینان سیستم
تجهیزات UPS ،استابالیزر و بانک باتری
مانیتورینگ تجهیزات
سیستم ارت
سیستم تغذیه برق پشتیبان(ژنراتور)
کابل کشی و ارتباطات
بهینه سازی و کاهش مصارف

تاسیسات مکانیکی

شرایط محیطی
مدیریت دمایی
بهینه سازی مصارف
تجهیزات سرمایشی
ارتباطات، کانال کشی و لوله کشی
مانیتورینگ سیستم

اعلام و اطفاء حریق

طراحی سیستم اعالم و اطفاء
تجهیزات اعالم حریق
تجهیزات اطفاء حریق
بهینه سازی فضای کاری تجهیزات

تامین امنیت فیزیکی(Security)

تحلیل ریسک
سیاست مدیریت مخاطرات
کنترل دسترسی
نظارت تصویری
مدیریت رخداد

راه اندازی و نگهداری

فازهای راه اندازی
تست سیستم
مستند سازی
سرویس های دورهای
تعمیرات