ماژول تصویر

پچ کورد Cat6 STP اشنایدر

ماژول تصویر

پچ کورد Cat 6A (10G) UTP اشنایدر

ماژول تصویر

پچ کورد بدون شیلد Cat 5E + UTP اشنایدر

ماژول تصویر

پچ کورد بدون شیلد Cat 6+ UTP اشنایدر

ماژول تصویر

پچ کورد بدون شیلد Cat 6 UTP اشنایدر

ماژول تصویر

پچ کورد شیلددار Cat 5E+ STP اشنایدر

برای ثبت سفارش یا اطلاع از قیمت محصول با شماره 31816_051 داخلی 210_220 تماس بگیرید.