منطق ساختار نمونه کارها

ماژول تصویر
توضیحات کوتاه

بسیاری از گزینه های جدید نمونه کارها در نسخه قالب جدید معرفی شده اند. شما ممکن است برخی از تنظیمات ممکن را در اینجا مشاهده کنید. برای شروع کار با صفحات جدید نمونه کارها ، قالب صفحه نمونه کارها را انتخاب کنید. سپس می توانید تمام صفحات نمونه کارها را در بخش گزینه های صفحه نمونه کارها استایل کنید. در صورتی که می خواهید استایل های دلخواه را به صفحه خاصی اضافه کنید ، متا باکسی صفحه نمونه کارها را در ویرایشگر صفحه پیدا کنید و تنظیمات را تغییر دهید. شما می توانید انواع گوناگون طرح ، نوار های کناری و ستون ها ، افکت های هاور ، ناوبری ، موقعیت محتوا ، افکت های ظاهر شده ، صفحه بندی و موارد دیگر را انتخاب کنید.

تماشای فیلم صفحه
برای کیفیت بهتر از 1080p استفاده کنید.
تصویر جدا کننده
  نوار های کناری و ستون ها  

6 ستونه
ماژول تصویر
5 ستونه
ماژول تصویر
4 ستونه
ماژول تصویر
3 ستونه
ماژول تصویر
2 ستونه
ماژول تصویر
1 ستونه
ماژول تصویر
بدون نوار های کناری
ماژول تصویر
نوار کناری چپ
ماژول تصویر
نوار کناری راست
ماژول تصویر
هر دو نوار کناری
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  تغییرات طرح  

گرید
ماژول تصویر
ماسونری
ماژول تصویر
کلاسیک
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  ترازبندی محتوای صفحه داخلی  

توضیحات راست
ماژول تصویر
توضیحات چپ
ماژول تصویر
توضیحات پایین
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  ارائه محتوای صفحه داخلی  

گالری پیشرفته
ماژول تصویر
بند انگشتی کوچک
ماژول تصویر
بند انگشتی بزرگ
ماژول تصویر
بند انگشتی متوسط
ماژول تصویر
گالری پیش فرض
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
 مثال های هاور نمونه کارها 

مثال ششم
ماژول تصویر
مثال پنجم
ماژول تصویر
مثال چهارم
ماژول تصویر
مثال سوم
ماژول تصویر
مثال دوم
ماژول تصویر
مثال اول
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  دکوراسیون صفحه بندی  

استایل 5 صفحه بندی
ماژول تصویر
استایل 4 صفحه بندی
ماژول تصویر
استایل 3 صفحه بندی
ماژول تصویر
استایل 2 صفحه بندی
ماژول تصویر
استایل 1 صفحه بندی
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  ناوبری صفحه تکی 

ناوبری شناور
ماژول تصویر
ناوبری بالا
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
  انواع صفحه بندی  

بارگذاری تنبل
ماژول تصویر
بارگذاری بیشتر
ماژول تصویر
صفحه بندی
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
 مثال های یکربندی نمونه کارها 

مثال 6
ماژول تصویر
مثال 5
ماژول تصویر
مثال 4
ماژول تصویر
مثال 3
ماژول تصویر
مثال 2
ماژول تصویر
مثال 1
ماژول تصویر
تصویر جدا کننده
 مثال های افکت های ظاهری 

مثال 6
ماژول تصویر
مثال 5
ماژول تصویر
مثال 4
ماژول تصویر
مثال 3
ماژول تصویر
مثال 2
ماژول تصویر
مثال 1
ماژول تصویر

و بیشتر ، بیشتر و بیشتر ….