ماژول اشتراک

بگذارید بازدید کنندگان شما با تمام اطلاعات اخیر در خبرنامه مشترک شوند.

درباره اشتراک

ماژول تصویر
توضیحات کوتاه

از یکی از استایل های موجود در ماژول اشتراک استفاده کنید تا بازدید کنندگان بتوانند خبرنامه ایمیل را درباره همه اتفاقات و انتشارات اخیر در سایت خود دریافت کنند. هر المان را استایل کنید تا مطمئن شوید که این ماژول متناسب با طراحی سایت شما باشد.

استایل – استاندارد؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – دکمه بزرگ؛

تماشای فیلم ماژول
برای کیفیت بهتر از 1080p استفاده کنید.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی.

تغییرات ماژول

01 — استایل استاندارد.

ماژول تصویر
استایل – استاندارد؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

02 — استایل داخلی.

ماژول تصویر
استایل – گزینه های داخلی؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

03 — استایل جدا.

ماژول تصویر
استایل – جدا؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

04 — استایل ساده.

ماژول تصویر
استایل – ساده؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

05 — استایل متحرک.

ماژول تصویر
استایل – متحرک؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی.

تغییرات ماژول

01 — استایل استاندارد.

ماژول تصویر
استایل – استاندارد؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – دکمه آیکون؛

02 — استایل استاندارد.

ماژول تصویر
استایل – استاندارد؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – شعاع قاب؛

03 — استایل استاندارد.

ماژول تصویر
استایل – استاندارد؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – رنگ پس زمینه؛