اعضای تیم

10 استایل ماژول افکت های حیرت انگیز را برای اعضای تیم و ارائه ها ایجاد می کند.

درباره عضو تیم

ماژول تصویر
توضیحات کوتاه

بگذارید همه افراد تیم شما را ملاقات کنند و اعضا را بهتر بشناسند. همچنین ممکن است لینک هایی به پروفایل های اجتماعی ، مخاطبین و صفحات شخصی اضافه کنید. هاور های تزئینی و دکوراسیون باعث می شود که این ماژول برای ارائه ها و پروژه های مختلف نیز مناسب باشد.

استایل – اسلاید هاور شده؛ طرح بندی – پیش فرض؛ گزینه های داخل – پوشش گرادیانت؛

تماشای فیلم ماژول
برای کیفیت بهتر از 1080p استفاده کنید.
تصویر
محسن مرادی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
سحر ذاکری
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
حسن عطایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

بدون هاور ها

01 — استایل کلاسیک.

ماژول تصویر
استایل – کلاسیک؛ چیدمان – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
رضا محمدی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
رضا محمدی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
رضا محمدی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
02 — استایل چپ کلاسیک.

ماژول تصویر
استایل – چپ کلاسیک؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
حمید منفرد
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
حمید منفرد
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
03 — استایل راست کلاسیک.

ماژول تصویر
استایل – راست کلاسیک؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
علی یوسفی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
علی یوسفی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
04 — استایل بالا کلاسیک.

ماژول تصویر
استایل – بالا کلاسیک؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

علی عباسی
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
علی عباسی
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
علی عباسی
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
05 — استایل روکش کلاسیک.

ماژول تصویر
استایل – روکش کلاسیک؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
ایمان بابایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
ایمان بابایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
ایمان بابایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

با هاور ها

06 — استایل اسلاید هاور شده.

ماژول تصویر
استایل – اسلاید هاور شده؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
وحید جمالی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
وحید جمالی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
وحید جمالی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
07 — استایل پایین هاور شده.

ماژول تصویر
استایل – پایین هاور شده؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
امین رسولی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
امین رسولی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
امین رسولی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
08 — استایل توضیحات هاور شده.

ماژول تصویر
استایل – توضیحات هاور شده؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

حسین رنجبر
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
حسین رنجبر
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
حسین رنجبر
عضو تیم
تصویر
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
09 — استایل روکش هاور شده.

ماژول تصویر
استایل – روکشش هاور شده؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
نیما کریمی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
10 — استایل بندانگشتی هاور شده.

ماژول تصویر
استایل – بندانگشتی هاور شده؛ طرح بندی – n/a؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تصویر
نادر صفایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
نادر صفایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!
تصویر
نادر صفایی
عضو تیم
قالب عالی با تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای. من توانسته ام با کمک آنها تقریبا هر بخش از سایت را شخصی سازی کنم. بسیار توصیه شده!